Numthang Community
 
  Numthang.Org
    อ่านว่า "นำทาง"
หน้าแรก » กระดานสนทนา » ห้องนำทาง » โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๔ วันที่ ๒๓ ? ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จังหวัดพัทลุง
สมัครรับข่าวสารจากทางเรา

ลงทะเบียน ยกเลิก
Main Menu
Main Category
User Menu
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
   
ผู้สนับสนุน
ลิงค์
รับบริจาค
$5 US
$10 US
$15 US
50 บาท
100 บาท
200 บาท


สนับสนุนเรา

สมุนไพร เครื่องสำอางค์ ของกิน ของใช้ ปลอดภัย ราคาถูก

Technorati Profile

free counter with statistics

ตอบกระทู้
โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๔ วันที่ ๒๓ ? ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จังหวัดพัทลุง

ผู้โพสต์ NuPle *
โพสต์เมื่อ Thu, 03 Jun 2010 04:34

NuPle
AJH2I2DI1

บุคคลทั่วไป

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๔
ตอน เรื่องเก่าที่บ้านเกิด
เจ้าของโครงการ กลุ่มอาสาอิสระ
ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๒๓ ? ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
สถานที่ โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

? การออม ? รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการออม คือยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เด็กเติบโตบนกระแสบริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังสวนทางกับความเป็นจริง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเริ่มต้นที่ ?การยอมรับในสิ่งที่ตนเองมี แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดนั้น? บทสรุปและข้อคิดมากมาย บอกถึงการเริ่มต้นจากตนเอง สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ยอมรับความจริง กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล ? การออม ? จึงเป็นที่มาของโครงการ ? กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๔ ตอน รักบ้านเกิด ? ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มอาสาอิสระ กับโรงเรียนวัดวิหารเบิกและโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มทักษะการรู้รู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

สถานที่
โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

กำหนดการโครงการ
กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๔
ตอน เรื่องเก่าที่บ้านเกิด
ระยะเวลา วันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (เดินทางตอนเย็นหลังเลิกงาน)
๑๘.๓๐ - นัดหมายและออกเดินทางจากรุงเทพมหานคร สู่จังหวัดพัทลุง
(สถานที่นัดหมาย แจ้งอีกที)

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๐๖.๐๐ อาสาเดินทางถึง จ.พัทลุง แวะนมัสการพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์ จตุรทิศ
พระประจำจังหวัดพัทลุง
๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ ภารกิจส่วนตัว
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ อาหารเช้า เช้าแรกของอาสา
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ อาสารู้จักกัน
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำหัวนอน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง
๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำหัวนอน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (เรียนรู้ชุมชน ถ่ายรูป เที่ยววัด ชมวังเก่า นั่งเล่นริมชายเล)
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ แบ่งกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมค่ายสำหรับน้องๆ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน ชมเดือนเป็นเพื่อนยามค่ำ
(นอน ณ โรงเรียนวัดวิหารเบิก สถานที่ทำกิจกรรมสำหรับน้องๆ ตั้งแต่ชั้น ป.๔-ป.๖ในกลุ่มโรงเรียนลำปำ จำนวน ๑๒๐ - ๑๕๐ คน)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ ลงทะเบียนเด็ก อาสา คณะครู
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ เปิดค่าย กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ ยินดีที่ได้พบกัน กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ทักษะชิวิต กิจกรรมทำด้วยมือเด็กๆทำกันเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (Workshop)
กิจกรรมที่ ๑ สมุดทำมือ (Paper Ranger)
นำกลับมาใช้ใหม่ แนวทางเพิ่มรายได้
กิจกรรมที่๒ น้ำยาเอนกประสงค์ (ทั้งซัก ทั้งล้าง)
แนวทางลดรายจ่ายส่งเสริมเพิ่มรายได้
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง
๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ รักเกิดที่บ้านเรา (ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชุมชม วัด วัง โรงเรียน)
สถานีที่๑ บุคคลสำคัญบ้านเกิดเรา (เรียนรู้ บุคลสำคัญ ของชุมชนลำปำ)
สถานีที่๒ วัดสำคัญบ้านเกิดเรา (ศึกษาถึงวัดสำคัญในตำบลลำปำ)
สถานีที่๓ พระคู่บ้าน (ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระพุทธนิมิต พระคู่บ้านลำปำ)
สถานีที่๔ วังเก่าเล่าเรื่อง (ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพัทลุง จากวังเก่า วังใหม่ ลำปำ)

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ รวมกลุ่มกันคิด ร่วมจิตกันทำ แจกกิจกรรมภาคกลางคืนให้น้องเล่น
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ กิจกรรมสัมพันธ์ภาคค่ำ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน

วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา)
๐๖.๐๐ ออกกำลังกาย สำหรับเด็ก
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง พี่กับน้องรับประทานร่วมกัน
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ Walk Rally for Nature รักบ้านเกิด รักษ์ธรรมชาติ
๑. กระดึ๊บช่วยโลก
Concept ทรัพยากรบนโลกตอนนี้มีจำนวนน้อยลงทุกที พวกเราทุกคนควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด

๒. การลำเลียง
Concept ให้ทราบถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ว่ามีความยากลำบากกว่าจะมาถึงคนใช้อย่าง
พวกเราจึงควรใช้กันอย่างประหยัด

๓. ขยะล้นหาด
Concept ให้ตระหนักกับปัญหาของขยะที่อยู่บนชายหาดหัวหินและให้ช่วยกันรักษาให้นานที่สุด

๔.แยกซิจ๊ะ
Concept ให้ทราบถึงกระบวนการแยกชนิดของขยะที่ยังใช้ได้ และชนิดของขยะ

๕. ปิดตาหารัก
Concept การเลือกใช้ทรัพยากร ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ

๖. อย่าให้หก
Concept การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ สุขชีวิต เปิดโลก เปิดความคิดของเด็ก
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ,เรียงความ ในหัวข้อ กระปุกความดี ของหนู (การบ้านสำหรับเด็กที่ทำมาก่อนเข้าค่าย ทุกคน)
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
สรุปกิจกรรม
ปิดค่าย
๑๖.๐๐น. ? ๑๙.๐๐น. ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (ศึกษาชุมชน พี่ไปเที่ยวบ้านน้อง)
๑๙.๐๐น. ? ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสำหรับอาสา
ชวนชาวอาสา ทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา(กิจกรรมตามความสะดวกใจ)
ถอดบทเรียนทักษะชีวิต มหัศจรรย์แห่งการทำดี กระปุกความดีของพี่
สรุปกิจกรรมค่าย เสนอแนวคิด
๒๑.๐๐--- พักผ่อนหลับนอน ( กินลมชมจันทร์ )

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (วันหยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา)
๐๖.๐๐น. - ๐๗.๓๐น. รับอรุณ
๐๗.๓๐น. - ๐๘.๐๐น. รับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัว
๐๘.๓๐น. เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมร่ำลาพื้นที่
๑๒.๓๐น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง
(อาสารับผิดชอบตัวเอง เนื่องจากตังหมด)
๒๒.๐๐น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิด
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่นของขวัญให้น้องๆ
ชุดนักเรียนชาย-หญิง สำหรับ น้องๆ ป.๔ ถึง ป.๖
รองเท้านักเรียนชาย-หญิง สำหรับน้องๆ ป.๔ ถึง ป.๖
รองเท้าแตะสำหรับเด็ก

สามารถร่วมบริจาคหรือสมทบทุนสนับสนุนได้ที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดี-รังสิต (ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อคุณ จิระพงค์ รอดภาษา

สมทบค่าใช้จ่าย
คนละ ๑,๗๐๐ บาท

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ที่พัก นอนในห้องเรียนของโรงเรียน
/ อาสาสามารถนำเต๊นท์ไปกางได้เองสำหรับคนที่ต้องการนอนเต๊นท์
- ค่าเดินรถเดินทาง ไป-กลับ (รถปรับอากาศ ครอบคลุมระยะเวลา ตลอดกิจกรรม)
- รถเล็กสำหรับกิจกรรมรักบ้านเกิด ไปตามสถานที่สำคัญเพื่อการเรียนรู้พี่และน้อง
- ค่าอาหารสำหรับอาสารวม ๑๐ มื้อ และอาหารสำหรับจัดเลี้ยงน้องๆจำนวน ๑๕๐ คน ๔ มื้อ
- อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม
- เสื้อสำหรับอาสา
- หมอนหนุนนอนสำหรับอาสา
- ค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม
- ค่าน้ำ-ค่าไฟและบำรุงรักษาสำหรับโรงเรียน
- ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุม ๔ วัน ๔ คืน
- ทุนการศึกษามอบให้โรงเรียน(ในกรณีที่มีเงินเหลือ หลังหักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซื้อสินค้าของฝาก

สมัครและลงทะเบียนค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงินค่าสมัคร
เพื่อเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
สมทบค่าทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม หรือสนับสนุนโครงการ

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขบัญชี 914-0-07389-2


เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอนที่ เบอร์ ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ (081-515 8564)
และ ส่ง FAX มาที่ ๐๒-๕๖๒ ๐๐๙๓ พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
หรือถ่ายสำเนา attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ? ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (หรือจนครบจำนวนคน)
จำนวนจำกัด ๔๐ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔ (081-515 8564)

เตรียมตัว และเตรียมใจและนำติดตัวไป
- ผ้านุ่ง ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าขนหนู สำหรับอาบน้ำ
- เครื่องนอน/อุปกรณ์การนอน
- ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง (เพื่อความสะดวกใจในการหลับนอน)
- ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
- กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
- กรณีอยากนอนเต็นท์ สามารถจัดเตรียมเต็นท์ไปเองได้

การเดินทาง
- โดยรถบัสแอร์ ๕๐ ที่นั่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ ? จังหวัดพัทลุง เดินทางพร้อมกันทุกท่าน


หมายเหตุ
กิจกรรมต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ขอความร่วมมือ


***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***


กิจกรรมและผลงานของกลุ่ม
ครูอาสากลางกรุง ทุกๆวันอาทิตย์ ๙.๐๐ น. ? ๑๒.๐๐ น. ในกรุงเทพฯ
http://teacher4sunday.multiply.com/

สร้างฝาย แหล่งน้ำให้สัตว์ เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/19

ห้องสมุดดิน อ.แกลง จ.ระยอง
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/38

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๑ Begin อ.ด่านซ้าย จ.เลย
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/42/42

โครงการ "ให้" To give to share to care อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/51/51

กระปุกความดี สู่วิถีชุมน๒ ตอน คบเด็กชายเล อ.เกาะยาว จ.พังงา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/52/52

อาสาตามหาความสุข ตอน นั่งรถไฟฟรีไปหาความสุข จ.ปราจีนบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/54/54

โครงการ ?น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญวันเด็ก๒๐๑๐? อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/62/62

กระปุกความดี สู่วิถีชุมน๓ ตอน ชวนเด็กชายเล ปลูกป่าชายเลน อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
http://chalainon.multiply.com/photos/album/35/35
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/68/68
  อ้างอิงถึง แจ้งลบ

หน้าแรก :: กระดานสนทนา :: เกี่ยวกับเรา :: ติดต่อเรา
© 2007 Numthang.org อ่านว่า 'นำทาง' โดย Free Developer Foundation.
No Rights Reserved. This site is licensed under a Creative Commons Public Domain License. RSS Generator by FeedCreator

Thank to Inspros.net

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /home/tee/domains/numthang.org/public_html/index.php:425 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/tee/domains/numthang.org/public_html/index.php on line 425