Numthang Community
 
  Numthang.Org
    อ่านว่า "นำทาง"
หน้าแรก » เนื้อหา » ข่าวและบทความอื่นๆ » ข้าพเจ้าจะลองเขียนบล็อก"พุทธ"ละนะ...
สมัครรับข่าวสารจากทางเรา

ลงทะเบียน ยกเลิก
Main Menu
Main Category
User Menu
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
   
ผู้สนับสนุน
ลิงค์
รับบริจาค
$5 US
$10 US
$15 US
50 บาท
100 บาท
200 บาท


สนับสนุนเรา

สมุนไพร เครื่องสำอางค์ ของกิน ของใช้ ปลอดภัย ราคาถูก

Technorati Profile

free counter with statistics

ข้าพเจ้าจะลองเขียนบล็อก"พุทธ"ละนะ...

เขียนโดย Phranoi
Wednesday, 28 September 2011


ข้าพเจ้าเป็นพระแก่ๆ อยู่วัดบ้านนอกที่อีสาน
ฝึกตัวฝึกตนศึกษาหาความรู้ไปพลางช่วยโรงเรียนในหมู่บ้านสอนหนังสือไปพลาง
คุณแม่นำทาง เมตตาส่งหนังสือหนังหามาให้อ่านกระตุ้นสมอง(ที่เริ่มเสื่อม) ข้าพเจ้าอ่านแล้วจึงคิดอยากเล่าต่อ
เผื่อผู้อื่นได้ประโยชน์มั่ง ตัวข้าพเจ้าก็ฝึกทักษะการสื่อสารบนโลกออนไลน์ไปด้วย
คุณป๊านำทางก็ช่วยเปิดพื้นที่ให้ลองเขียนบล็อกดู....
ข้าพเจ้าจึงจะมีคุณสมบัติอื่นๆต่อท้ายเวลาแนะนำตัวว่า
....ข้าพเจ้าเขียนบล็อกด้วยนะ ฟังดูเข้าทีเหมือนกันนะ....

ในหนังสือ The Buddha And His teaching
เรียบเรียงโดย พระอาจารย์นารทมหาเถระ (Ven. Narada Mahathera)
ท่านนารทมหาเถระ
http://en.wikipedi
a.org/wiki/Narada_Maha_Thera
ซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสายพุทธเถรวาท แห่งศรีลังกาผู้เป็นที่รู้จักนับถือไม่น้อย
ในด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตก  
ได้มีตอนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องของ "พุทธศาสนากับการไม่เบียดเบียน"ไว้ดังนี้ (หน้า๑๗๕-๑๗๖)

พุทธศาสนากับการไม่เบียดเบียน

ความเมตตากรุณาอันไม่มีขอบเขตของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีให้เพียงแต่มนุษย์ทั้งหลายเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายไปถึงเหล่าสัตว์ที่ไร้ปากเสียงทั้งหลายด้วยเช่นกัน พระองค์ได้ทรงห้ามการบูชายัญด้วยชีวิตสัตว์ทั้งทรงสอนศาสนิกทั้งหลายอย่างจริงจังให้แผ่ขยายความเมตตาออกไปจนถึงกระทั่งสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่สุดที่คืบคลานอยู่แทบเท้า ทรงสอนว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนมีสิทธิที่จะทำลายชีวิตอื่น เพราะทุกชีวิตล้วนมีคุณค่ายิ่งด้วยกันทั้งสิ้น

พระสงฆ์นั้นได้ถูกฝึกให้มีเมตตาไปอย่างกว้างไกล โดยในพระวินัยได้ห้ามกระทั่งการขุดดินหรือเป็นเหตุให้มีการขุดดินตลอดจนห้ามดื่มน้ำที่ยังไม่ได้กรอง

พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดียผู้ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนาคนสำคัญได้ให้จารึกไว้บน"เสาหินพระเจ้าอโศก" ไว้ว่า"ชีวิตไม่ควรยังชีพอยู่ด้วยชีวิตอื่น แม้แต่จมูกข้าวหรือแมลงก็ต้องไม่ให้ถูกเผา"

ชาวพุทธที่แท้จึงต้องฝึกเจริญเมตตาต่อสรรพชีวิตและหมั่นนึกเทียบชีวิตตนเองกับสรรพชีวิตให้รู้สึกว่าไม่มีข้อแตกต่างเลย ความเมตตาแบบนี้เป็นลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา ที่พยายามทะลายกรอบกั้นทางวรรณะ สีผิว และความเชื่อทั้งหลายที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน หากผู้มีศรัทธาที่ต่างกันไม่อาจยืนอยู่ร่วมกันได้ดังเช่นพี่น้องด้วยเหตุว่าเป็นเพราะความแตกต่างทางศาสนานั่นก็หมายความว่าผู้สอนศาสนาเหล่านั้นประสบความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของตน

เกี่ยวกับเรื่องความอดกลั้นนั้นตามที่มีจารึกไว้ โดยอ้างอิงถึงจุลพยุหสูตรและมหาพยุหสูตร พระเจ้าอโศกมหาราชตรัสว่า "การตกลงโดยสันติเป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุด ทุกคนควรต้องตั้งใจฟังหลักการ ความเชื่อที่ผู้อื่นประกาศ"

ในด้านการสั่งสอนพุทธศาสนาไม่มียกเว้นหรือเจาะจงสอนให้กับชาติไหนเป็นการเฉพาะ มันมีลักษณะเป็นสากลอยู่ในนั้น

สำหรับชาวพุทธไม่มีใกล้หรือไกล ศัตรูหรือคนต่างแดน ไม่มีผู้ไร้ความเชื่อหรือจัณฑาล ตราบที่ความรักอันเป็นสากลรวมทั้งการรู้จักผ่านความเข้าใจได้สร้างความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ขึ้นในระหว่างมวลมนุษย์ ชาวพุทธแท้เป็นประชาชนของโลก

ยังมีลักษณะเฉพาะตัวของพุทธศาสนาอื่นๆอีก อาทิ ความเป็นเหตุเป็นผล การฝึกฝนได้ การเห็นผลได้ ความไม่กร้าวร้าว การไม่เบียดเบียน ความอดกลั้น และความเป็นสากล

ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว พุทธศาสนาก็ยังคงสง่างามท่ามกลางกระแสทั้งปวงที่มีอิทธิพลในด้านการหลอมรวมและยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น 

ในส่วนที่ตัวหนังสือสีน้ำตาลแดงนั่นคือข้าพเจ้าถอดใจความออกมาจากหนังสือ ซึ่งจะเห็นว่าแนวทางของพุทธศาสนาโดยแท้จริง ตามที่พระอาจารย์นารทเถระได้กล่าวไว้นั้น เป็นวิถีการดำรงชีวิตอย่างที่ไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะให้เกิดการทำลายล้างชีวิตใดๆทั้งสิ้น กรณีห้ามขุดดินหรือห้ามดื่มน้ำที่ไม่ได้กรองในพระวินัยสำหรับพระภิกษุนั้นก็เป็นไปโดยเจตนาป้องกันไม่ให้เผลอทำร้ายชีวิตสัตว์ในดินเมื่อมีการขุดหรือสัตว์ที่อยู่ในน้ำที่อาจไม่ทันเห็นเมื่อจะดื่มนั่นเอง

ข้าพเจ้าเคยถูกโยมหลานถามว่า "แล้วกินยาฆ่าเชื้อโรคเวลาไม่สบายนี่เป็นบาปไหม"
ข้าพเจ้าก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกัน แต่ได้กราบเรียนถามครูบาอาจารย์
ท่านอธิบายว่า การกินยาฉีดยานั้นเป็นการรักษาชีวิตให้พ้นจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ผู้ที่รับยานั้นเข้าไปในร่างกายก็ไม่ทราบหรือไม่ได้เจตนาว่าจะให้มันไปทำร้ายสิ่งมีชีวิตไหน
ถ้าหากว่าเป้นบาปก็นับได้หากรู้และตั้งจิตเจตนาว่าจะฆ่าเชื้อดรคตัวนั้นตัวนี้ให้ตาย
แต่ส่วนใหญ่ก็มักไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น....กรณีนี้ข้าพเจ้าจึงนำมาตอบในทำนองที่ว่า
"ขึ้นอยู่กับเจตนา" ก็ดูว่าโยมหลานจะพอใจคำตอบอยู่
แต่หากท่านใดจะวิเคราะห์เจาะลึกกันต่ออย่างไรข้าพเจ้าก็ขอน้อมหูสดับเพื่อประดับสติปัญญาตนเอง
โดยความยินดียิ่ง......
:)

ลิงค์ถาวร

 
 

 tee
Numthang.Org

ผู้ดูแลเนื้อหา
ความคิดเห็นที่ 1 Re: ข้าพเจ้าจะลองเขียนบล็อก
ก็ขึ้นแล้วนี่ครับ ไม่ได้หายไปไหน
ผู้โพสต์ : tee [Wed, 28 Sep 2011 15:35 118.173.29.136]

 tee
Numthang.Org

ผู้ดูแลเนื้อหา
ความคิดเห็นที่ 2 Re: ข้าพเจ้าจะลองเขียนบล็อก
ก่อนเขียนบทความลง แนะนำให้เขียนลง notepad ก่อนนะครับ เกิดหายระหว่างพิมพ์หรือตอน save ละก็ หมดแรง
ผู้โพสต์ : tee [Wed, 28 Sep 2011 15:40 118.173.29.136]

 Phranoi


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 3 Re: ข้าพเจ้าจะลองเขียนบล็อก
ขอบคุณมาก เพราะเมื่อวานมันหาไม่พบ
ผู้โพสต์ : Phranoi [Thu, 29 Sep 2011 06:00 203.172.199.254]

 Phranoi


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 4 Re: ข้าพเจ้าจะลองเขียนบล็อก
ขอเพิ่มเติมข้อมูลเรื่อง จุลพยุหสูตรและ มหาพยุหสูตร ไม่พบในพระไตรปิฎกของเรา แต่พบใน"มิลินทปัญหา" ซึ่งข้าพเจ้ายังแกะรอยไม่พบว่า พระสูตรนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ในโลกกว้างใหญ่ของชาว"พุทธ"นี้
ผู้โพสต์ : Phranoi [Thu, 29 Sep 2011 06:09 203.172.201.83]

 tee
Numthang.Org

ผู้ดูแลเนื้อหา
ความคิดเห็นที่ 5 Re: ข้าพเจ้าจะลองเขียนบล็อก
เอาขึ้นหน้าแรกให้แล้วนะครับ
ผู้โพสต์ : tee [Fri, 30 Sep 2011 13:38 118.173.52.171]

 Phranoi


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 6 Re: ข้าพเจ้าจะลองเขียนบล็อก
ขอบคุณหลายเด้อคุณป๊านำทาง
ผู้โพสต์ : Phranoi [Sun, 02 Oct 2011 09:00 203.172.199.254]
 
หน้า : 1
หน้าแรก :: กระดานสนทนา :: เกี่ยวกับเรา :: ติดต่อเรา
© 2007 Numthang.org อ่านว่า 'นำทาง' โดย Free Developer Foundation.
No Rights Reserved. This site is licensed under a Creative Commons Public Domain License. RSS Generator by FeedCreator

Thank to Inspros.net

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /home/tee/domains/numthang.org/public_html/index.php:425 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/tee/domains/numthang.org/public_html/index.php on line 425